Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Newbie Media, gevestigd te Hilversum
Versie geldig vanaf 01-01-2012

Art.1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offerten, facturen, leveringen en op alle met

ons gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door het

sluiten van een overeenkomst erkent afnemer van onze diensten / producten deze voorwaarden te

kennen en te aanvaarden.

Art.2: Prijzen & BTW

2.1 Alle aangegeven prijzen met betrekking tot diensten en producten zijn exclusief BTW.

2.2 Newbie Mediabehoudt zich het recht om prijzen ten alle tijden te wijzigen.

Zij biedt geen enkele garantie dat geleverde producten of diensten in de toekomst voor dezelfde prijs zullen

worden geleverd / aangeboden, als dat zij in het verleden werden gedaan.

2.3 Vanaf de datum van betaling heeft de klant 30 dagen de tijd om het product te proberen,

binnen deze periode heeft de klant het recht om het volledige bedrag terug te krijgen.

De klant dient daarvoor een email te sturen naar info@newbiemedia.nl

Art.3: Levering

3.1 Na betaling volgt directe toegang tot het product. De klant ontvangt de login gegevens direct na de betaling.

Artl.4: Aansprakelijkheid

4.1 Alle afnemers van de diensten en/of producten van Newbie Media stemmen

vrijwillig toe alle risico’s van de diensten voor eigen rekening te nemen.

Newbie Media en haar werknemers en/of partners worden vrij verklaard van alle

medische claims, processen, verlies of schade, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over

nalatigheid die ontstaan is uit de door ons aangeboden diensten en/of producten.

Tevens kan Newbie Media niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele

mentale / psychologische klachten.